Bazénová chemie Guapex SMALL POOL SET

Kód: GUA126
1 094 Kč 904 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)

Detailní informace

Detailní popis produktu

Báze: bezchlórová
Typ užití: udržovací
Určení: komplexní údržba
Měrná hmotnost výrobku (kg): 0.8

* Kompletní sada bezchlórové bazénové chemie pro menší bazény (do 20m3).
* Sada je určena pro všechny typy bazénů – venkovní i zastřešené, s filtrací i bez filtrace.
* Voda ošetřená těmito výrobky nepáchne po chlóru, nedráždí oči, kůži ani sliznice – nezpůsobuje alergie.
* Sada má výrazný účinek proti mikroorganismům a řasám a udží vodu ve Vašem bazénu kříšťálově čistou po celou sezónu.
* Přípravky nepoškozují stavbu ani technologii bazénu a na rozdíl od chlorových preparátů jsou ve vodě stabilní i při vyšších teplotách vody.

Sada obsahuje:
* 1x GUAa POOL SMALL POOL 1 l
* 1x GUAa POOL SHOCK 1 l
* 1x GUAa POOL OXI 0,8 kg
* 1x GUAa POOL FLOCK 1 l

GUAa SMALL POOL:
* je tekutý, koncentrovaný přípravek pro dezinfekci a hygienické zabezpečení vody v dětských a menších bazénech do objemu 20 m3 (s filtrací i bez filtrace). Má výrazný a dlouhodobý účinek proti mikroorganismům a řasám.

Vlastnosti: Ošetřená voda není cítit po chlóru, nedráždí oči, kůži ani sliznice. Nepoškozuje žádné materiály, nezpůsobuje korozi kovových částí bazénu. Dlouhodobý efekt, pH neutrální.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - GUAa SMALL POOL

* ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
* H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
* EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
* Obsahuje: Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,1 g/100 g; méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky,
parfémy; desinfekční prostředky

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
* P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
* P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
* P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
* P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.


GUAa POOL SHOCK:
* je tekutý, koncentrovaný přípravek pro šokovou dezinfekci bazénové vody při uvedení bazénu do provozu, řešení problémů v průběhu sezóny nebo při extrémních podmínkách provozu bazénu – vysoké teploty vody, velký počet koupajících, klimatické podmínky. Je vhodný pro všechny typy bazénů, s filtrací i bez filtrace, a v kombinaci s OXI zabezpečí rychlou a účinnou dezinfekci. Má výrazný a dlouhodobý účinek proti mikroorganismům a řasám. Lze použít i pro zazimování bazénu na konci sezóny.

Vlastnosti: Ošetřená voda nepoškozuje materiály, nezpůsobuje korozi kovových částí bazénu. Dlouhodobý efekt, pH neutrální.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - GUAa POOL SHOCK

* ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
* H315 Dráždí kůži
* H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
* H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
* H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
* Obsahuje:Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,25 g/100 g; méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky,parfémy; desinfekční prostředky


POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
* P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
* P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
* P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
* P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
* P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
* Obsahuje: polyhexamethylen guanidinhydrochloridGUAa POOL OXI:
* je rychle rozpustný bílý prášek sloužící jako vysoce účinné činidlo pro bezchlórovou oxidaci vody v bazénech a vířivých vanách.

Vlastnosti: OXI zvyšuje množství aktivního kyslíku ve vodě. Voda je po aplikaci čirá a jiskřivá. OXI působí ve vodě kysele a tím nepatrně snižuje hodnotu pH.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - GUAa POOL OXI:
* ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
* P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
* P260 Nevdechujte prach
* P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
* P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
* P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte
kůži vodou/osprchujte.
* P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
* Obsahuje: bis(síran)-[bis(peroxosíran)] pentadraselný; peroxodisíran draselnýGUAa POOL FLOCK:
* je tekutý, koncentrovaný přípravek, určený na vyvločkování drobných nečistot a odstranění zákalu bazénové vody. Sdruží (vyvločkuje) i velmi jemné rozptýlené nečistoty do větších celků a tyto je možno následně odfiltrovat nebo odsát bazénovým vysavačem. Zároveň dodá vodě požadovanou „jiskru”.

Vlastnosti: Vysoce účinný polymerový vločkovač je ideální v kombinaci s bezchlórovou dezinfekcí GUAa POOL, snadná manipulace, lehce snižuje pH vody.GUAA je bazénová chemie nové generace.
* Je ideální pro rodiny s dětmi, alergiky, astmatiky a ekzematiky.
* Plnohodnotně nahrazuje chlorové preparáty a nabízí daleko příjemnější koupání pro celou Vaši rodinu.
* Dávkujete pouze 1× za 12 dní přímo do bazénu nebo přes filtrační zařízení.


* ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
* Klasifikace v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008 - Není klasifikováno jako nebezpečná směs


Rozměry výrobku:
Hmotnost (kg):
Výška (cm):
Šířka (cm):
Hloubka (cm):

Rozměry balení:
Hmotnost (kg): 4.600
Výška (cm): 24.00
Šířka (cm): 30.50
Hloubka (cm): 19.50
EAN: 8594161200307

Záruční doba: 24 měsíců (12 měsíců IČ)

Sada bezchlórových přípravků Guapex je určena pro kompletní ošetření vody v malých bazénech (do 20m3). Dopřejte si osvěžení v kříšťálově čisté vodě.

Doplňkové parametry

Kategorie: Bazénová chemie
Hmotnost: 4.6 kg
Šířka (cm): 30.50
Báze: bezchlórová
Typ užití: udržovací
Určení: komplexní údržba
Měrná hmotnost výrobku (kg): 0.8
Vlastnosti: Ošetřená voda není cítit po chlóru, nedráždí oči, kůži ani sliznice. Nepoškozuje žádné materiály, nezpůsobuje korozi kovových částí bazénu. Dlouhodobý efekt, pH neutrální., Ošetřená voda nepoškozuje materiály, nezpůsobuje korozi kovových částí bazénu. Dlouhodobý efekt, pH neutrální., OXI zvyšuje množství aktivního kyslíku ve vodě. Voda je po aplikaci čirá a jiskřivá. OXI působí ve vodě kysele a tím nepatrně snižuje hodnotu pH., Vysoce účinný polymerový vločkovač je ideální v kombinaci s bezchlórovou dezinfekcí GUAa POOL, snadná manipulace, lehce snižuje pH vody.
* Obsahuje: Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,1 g/100 g; méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky,, Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,25 g/100 g; méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky,parfémy; desinfekční prostředky, polyhexamethylen guanidinhydrochlorid, bis(síran)-[bis(peroxosíran)] pentadraselný; peroxodisíran draselný
* P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
* P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody., Omyjte velkým množstvím vody
* P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte
Hmotnost (kg): 4.600
Výška (cm): 24.00
Hloubka (cm): 19.50
EAN: 8594161200307
Záruční doba: 24 měsíců (12 měsíců IČ)

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: